VÀI NÉT VỀ IICM

CÁC DỊCH VỤ CHÍNH

  • Delivering consultancy services, particularly on investment and construction, is IICM's core

BÀI GHIM

19 mức phí cần biết khi bắt đầu vận hành một doanh nghiệp

19 mức phí cần biết khi bắt đầu vận hành một doanh nghiệp

23/11/2018 Để thành lập một doanh nghiệp, bên cạnh việc chuẩn bị kỹ càng về nguồn nhân lực, kế hoạch, chiến lược…thì doanh nghiệp còn cần phải chuẩn bị kinh phí để thực hiện các thủ tục khi thành lập một doanh nghiệp. Nhiều doanh...

TIN TƯ VẤN

TIN ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU

Partners and Allies