Dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi Sông Lèn và Sông Hoàng Mai”

Công việc Viện Quản Lý Đầu tư Xây dựng thực hiện:

  • Xây dựng mô hình BIM,
  • Phối hợp kiểm soát thiết kế,
  • Trích xuất khối lượng phục vụ nghiệm thu và thanh quyết toán,
  • Mô phỏng tiến độ và trình tự thi công,
  • Cập nhật hồ sơ hoàn công.

 

Mô tả dự án:

  • Đơn vị đồng phối hợp: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi
  • Một số hình ảnh liên quan tới dự án:

 

 

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 

Hotline: 024 6675 7069/ 082 310 3333

Email: iicm@huce.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 2.5, Tầng 2, Tòa Nhà A2, trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) – Số 55 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội