Dự án: xây dựng nhà máy TOTO Việt Nam thứ hai, Lô M7-KCN Thăng Long II – Hưng Yên

Dự án: xây dựng nhà máy TOTO Việt Nam thứ hai, Lô M7-KCN Thăng Long II – Hưng Yên

 

Địa chỉ  Lô M7-KCN Thăng Long II – Hưng Yên
CĐT Vinata
Dịch vụ Tư vấn thiết kế xây dựng dự án Nhà máy TOTO Việt Nam thứ hai, Lô M7-KCN Thăng Long II – Hưng Yên: hạng mục Silo
Quy mô Tổng mức đầu tư 23 triệu USD
Năm Ký hợp đồng 2017