Dự án Xây dựng trường Đại học Y – Dược Cần Thơ

Dự án Xây dựng trường Đại học Y – Dược Cần Thơ

Địa chỉ Trường Đại học Y – Dược Cần Thơ
CĐT Trường Đại học Y – Dược Cần Thơ
Dịch vụ Tư vấn lập quy hoạch cho dự án Xây dựng trường Đại học Y – Dược Cần Thơ
Quy mô Tổng mức đầu tư 929 tỷ đồng
Năm Ký hợp đồng 2017