GIỚI THIỆU CHUNG

Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng (IICM) là đơn vị trực thuộc trường Đại học Xây dựng hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực xây dựng. Viện được thành lập theo Quyết định số 1546/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 5 tháng 5 năm 2014. Tiền thân là Trung tâm Dịch vụ Đầu tư và ứng dụng khoa học kinh tế xây dựng, được thành lập ngày 25 tháng 6 năm 1989 theo Quyết định số 744/QĐ của Bộ Đại học.

Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hạch toán kinh tế độc lập và hoạt động tự chủ theo quy định của Nghị định số 115/2005/NĐ – CP ngày 05 tháng 9 năm 2015 quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng đã trải qua gần 30 năm trưởng thành và phát triển với nhiều hoạt động cụ thể như Nghiên cứu khoa học, cung cấp các dịch vụ tư vấn xây dựng và tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về nhiều chuyên đề.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Hotline: 024 6675 7069/ 082 310 3333

Email: iicm@huce.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 2.5, Tầng 2, Tòa Nhà A2, trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) – Số 55 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội