BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

PGS.TS.

Nguyễn Thế Quân

Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Quản lý giá trị, Mô hình thông tin công trình (BIM), Đô thị, Doanh nghiệp nhỏ và vừa Viện trưởng 26 năm