24/05/2019
Dịch vụ

Dịch Vụ Tư Vấn Quản Lý Dự Án của Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng (IICM) Là một đơn vị chuyên về các dịch vụ tư vấn đấu thầu. Với đội ngũ cán bộ và nhân viên có trình độ chuyên môn cao, với kinh nghiệm đã tham gia tư vấn nhiều dự án lớn, các chương trình trọng điểm của các Bộ, ban ngành, địa phương. Chúng tôi cam kết sẽ là đối tác tin cậy và cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất. cần trang bị kỹ năng trước...
24/05/2019
Dịch vụ

TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH IICM cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát toàn diện thay mặt chủ đầu tư điều hành dự án đúng chất lượng. Vai trò tư vấn giám sát còn bao gồm quản lý pháp lý, giúp chủ đầu tư báo cáo và giải trình và các cơ quan hữu quan khi cần thiết.Giám sát công tác thi công xây dựng công trình. Kiểm tra qui cách vật tư và bán thành phẩm xây dựng sử dụng cho công trình. Kiểm tra qui cách thiết bị, yêu...
24/05/2019
Dịch vụ

Dịch vụ tư vấn đấu thầu qua mạng của Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng (IICM) Là một đơn vị chuyên về các dịch vụ tư vấn đấu thầu. Với đội ngũ cán bộ và nhân viên có trình độ chuyên môn cao, với kinh nghiệm đã tham gia tư vấn nhiều dự án lớn, các chương trình trọng điểm của các Bộ, ban ngành, địa phương. Chúng tôi cam kết sẽ là đối tác tin cậy và cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất. cần trang bị kỹ năng...
24/05/2019
Dịch vụ

Dịch vụ Tư vấn lựa chọn nhà thầu của Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng (IICM) Là một đơn vị chuyên về các dịch vụ tư vấn đấu thầu. Với đội ngũ cán bộ và nhân viên có trình độ chuyên môn cao, với kinh nghiệm đã tham gia tư vấn nhiều dự án lớn, các chương trình trọng điểm của các Bộ, ban ngành, địa phương. Chúng tôi cam kết sẽ là đối tác tin cậy và cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất. cần trang bị kỹ năng...
20/05/2019
Dịch vụ

Xem thêm: Dịch vụ Tư vấn lựa chọn nhà thầu hay Dịch vụ Tư vấn Quản lý dự án Dịch vụ Tư vấn Thiết kế, Thẩm tra thiết kế của Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng (IICM) Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, dịch vụ Tư vấn Thiết kế của Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng (IICM) là gói dịch vụ được khách hàng ưu tiên lựa chọn hàng đầu. Sự chuyên nghiệp từ khâu tư vấn, thiết kế cùng với việc ứng dụng những...
20/05/2019
Dịch vụ

Xem thêm: Dịch vụ Tư vấn lựa chọn nhà thầu hay Dịch vụ Tư vấn Quản lý dự án Dịch vụ Tư vấn lập định mức đơn giá xây dựng công trình của Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng (IICM) Với lợi thế là một trong những đơn vị gồm các chuyên gia đầu ngành về lập định mức, xây dựng đơn giá. Đã và đang thực hiện các dự án, nghiên cứu lập định mức lớn nhỏ trong cả nước. IICM chắc chắn sẽ làm Quý Công ty hài lòng về...
19/05/2019
Dịch vụ

Xem thêm: Dịch vụ Tư vấn lựa chọn nhà thầu hay Dịch vụ Tư vấn Quản lý dự án Dịch vụ Tư vấn lập định mức đơn giá, tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ công ích của Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng (IICM) Với lợi thế là một trong những đơn vị gồm các chuyên gia đầu ngành về lập định mức, xây dựng đơn giá. Đã và đang thực hiện các dự án, nghiên cứu lập định mức lớn nhỏ trong cả nước. IICM chắc chắn sẽ...
19/05/2019
Dịch vụ

Xem thêm: Dịch vụ Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư hay Dịch vụ Tư vấn Quản lý dự án Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng của Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng (IICM) Là một đơn vị chuyên về các dịch vụ tư vấn trong đó có lĩnh vực lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng. Với đội ngũ cán bộ và nhân viên có trình độ chuyên môn...
19/05/2019
Dịch vụ

Xem thêm: Dịch vụ Tư vấn lựa chọn nhà thầu hay Dịch vụ Tư vấn Quản lý dự án Dịch vụ tư vấn lựa chọn nhà đầu tư của Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng (IICM) Là một đơn vị chuyên về các dịch vụ Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư. Với đội ngũ cán bộ và nhân viên có trình độ chuyên môn cao, với kinh nghiệm đã tham gia tư vấn nhiều dự án lớn, các chương trình trọng điểm của các Bộ, ban ngành, địa phương. Chúng tôi cam...
Call Now Button