Dự án xây dựng khu nhà ở cán bộ công nhân viên công ty cổ phần Hòa Phát

Dự án xây dựng khu nhà ở cán bộ công nhân viên công ty cổ phần Hòa Phát

 

Địa chỉ xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
CĐT Công ty cổ phần thép Hòa Phát
Dịch vụ Tư vấn lập quy hoạch cho dự án xây dựng khu nhà ở cán bộ công nhân viên công ty cổ phần Hòa Phát – xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, Hải Dương
Quy mô Tổng diện tích xây dựng 3.560 m2
Năm Ký hợp đồng 2016