Mẫu Bảng xác nhận theo dõi ca máy thi công hàng ngày ở công trường (file excel)

Mẫu Bảng xác nhận theo dõi ca máy thi công hàng ngày ở công trường (file excel)

Chia sẻ mẫu bảng xác nhận theo dõi ca máy thi công được dùng để theo dõi ca máy thi công hàng ngày ngoài công trường. Bạn có thể tải về và sử dụng miễn phí cho công việc.Bảng xác nhận theo dõi ca máy thi công công trường được lập nhằm mục đích:

  • Giúp đơn vị thi công ghi nhận lại ca máy thi công thực tế.
  • Xác nhận ca máy giữa đơn vị thi công và tài xế xe máy, làm cơ sơ thanh toán ca xe máy sau này.

Bảng này do cán bộ kỹ thuật công trường lập, ghi nhận và có ký xác nhận của tài xế xe máy sau mỗi ngày làm việc.

Một số lưu ý khi sử dụng mẫu bảng theo dõi ca máy thi công:

 

  • Mỗi xe máy lập một bảng riêng.
  • Nội dung của Bảng xác nhận theo dõi ca máy thi công công trường phải đầy đủ, không được bỏ trống.
  • Kỹ thuật công trường và tài xế xe máy cần phải ký xác nhận ngay sau khi kết thúc làm việc trong ngày, tránh trường hợp tranh cãi.
  • Nên lập 2 bản giống nhau, cán bộ kỹ thuật và tài xế mỗi người cầm một bản.
  • In mẫu này ra giấy, ghi tay các nội dung vào mẫu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.