KIẾN THỨC: TÍNH TOÁN CỐT LIỆU CHO CÁC CẤP PHỐI BÊ TÔNG KHÁC NHAU

Chắc hẳn, đối với mỗi kỹ sư xây dựng kiến thức về Vật liệu xây dựng là không thể thiếu để cho thể. Kỹ sư cần phải biết tính chất vật lý, tính chất hóa học,… để có thể xây dựng được các công trình với chất lượng tốt nhất mà yếu tố kinh tế cũng phải hợp lý nhất.
Ta có thể tham khảo cách ước tính khối lượng của cốt liệu cho các cấp phối bê tông khác nhau tại đây.

Nguồn: Civil work