Công trình: Nhà máy dược B.Braun giai đoạn 2

Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội

Hạng mục: Thi công cách nhiệt và chống thấm mái tole bằng hệ thống màng PVC Sika Sarnafil S327