Dự án cải tạo, sửa chữa kí túc xá Đại học Quốc gia Lào

Dự án cải tạo, sửa chữa kí túc xá Đại học Quốc gia Lào

 

Địa điểm Đại học Quốc gia Lào
Khách hàng Ban QLDA – Bộ Giáo dục và Đào tạo
Dịch vụ Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra dự toán xây dựng công trình thuộc dự án cải tạo, sửa chữa ktx Đại học Quốc gia Lào
TMĐT TMĐT 15 tỷ đồng
Năm kí hợp đồng 2017