Dự án đầu tư xây dựng giảng đường H3 trường Đại học Xây dựng

Địa điểm Trường đại học Xây Dựng
CĐT Trường đại học Xây dựng
Dịch vụ
  1. Tư vấn đấu thầu lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng giảng đường H3 trường Đại học Xây dựng
  2. Tư vấn lập dự toán các gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng giảng đường H3 trường Đại học Xây dựng
Quy mô Diện tích sàn: 13000m2
7 tầng cao, 2 tầng hầm
Năm ký hợp đồng 2017